Algemene voorwaarden

‘Familiemomenten’ is de naam waaronder voor particulieren foto’s gemaakt worden door ‘Foto’s en tekst’. ‘Foto’s en tekst’ is de officiële bedrijfsnaam die geregistreerd staat bij de KVK onder nummer 77942787. Daarom wordt in deze voorwaarden als leverende partij gesproken over ‘Foto’s en tekst’.

Als de opdrachtgever een opdracht gunt aan ‘Foto’s en tekst’ dan gaat hij akkoord met de hieronder beschreven leveringsvoorwaarden. Een opdracht staat vast als hiervoor per e-mail een afspraak is gemaakt en per mail een bevestiging van deze afspraak door ‘Foto’s en tekst’ is verstuurd. In deze bevestiging staan afspraken gebaseerd op onderstaande voorwaarden en gespecificeerd met zaken als  tijd, kosten en gebruik van foto’s.

Artikel 1 Kosten en betaling

De opdrachtgever ontvangt voorafgaand aan de fotoreportage per mail een bevestiging van de opdracht. Hierin staat het aantal foto’s dat is afgesproken, de tijd die de fotograaf op bezoek komt en de kosten die in rekening gebracht zullen worden (reportagekosten, reiskosten en eventueel vooraf bepaalde bijkomende kosten). Deze zijn gebaseerd op prijzen die op de website vermeld staan. Afwijkingen hiervan zijn vooraf met de klant besproken zodat de bevestiging geen verrassingen bevat. Daarmee zijn de afspraken voor ‘Foto’s en tekst’ en opdrachtgever bindend. Mocht er door omstandigheden of nieuwe verzoeken een meer- of minderprijs ontstaan, dan wordt deze in onderling overleg door de partijen bepaald.

In de bevestiging staan ook de betalingsbepalingen over aanbetaling en finale afrekening. De factuur kan via een bankoverschrijving worden voldaan. De betalingstermijn is 2 dagen na het maken van de reportage.

Artikel 2 De foto’s en levering

In de opdrachtbevestiging wordt vastgelegd hoeveel beelden de opdrachtgever (minimaal) zal ontvangen. Deze worden zorgvuldig door ‘Foto’s en tekst’ geselecteerd en bewerkt. ‘Foto’s en tekst’ bepaalt of een foto beter uitkomt in kleur of zwart-wit. Binnen 2 weken na ontvangst van de betaling zullen deze digitaal in jpeg formaat aan de opdrachtgever worden aangeleverd.

‘Foto’s en tekst’ streeft ernaar om een product af te leveren waar de opdrachtgever zich goed bij voelt. Fotoshoots vinden niet in een studio plaats. Het gaat om het vastleggen van spontane beelden bij aanwezige lichtomstandigheden. Daardoor kan geen garantie gegeven worden voor het maken van specifieke opnames. 

‘Foto’s en tekst’ werkt met een professioneel beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en correcties. Het is mogelijk dat de opdrachtgever op zijn/haar beeldscherm, of na het laten afdrukken van foto’s kleuren of helderheid anders ervaart. Dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting, noch is er recht op een andere vergoeding.

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zoekgeraakte bestanden. Het is dus verstandig dat hij zelf een back-up maakt. ‘Foto’s en tekst’ bewaart foto’s 4 jaar.

Artikel 3 Eigendom/auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s blijf te allen tijde bij ‘Foto’s en tekst’.

De originele fotobestanden blijven in het bezit van ‘Foto’s en tekst’. Deze mag de fotograaf van ‘Foto’s en tekst’ toevoegen aan haar portfolio en te allen tijde gebruiken voor promotionele doeleinden zoals (maar niet beperkt tot) website, social media (zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest), exposities, gedrukte media, advertenties. Als opdrachtgever bezwaar heeft tegen hiervoor genoemd gebruik van bepaalde foto’s zullen hierover duidelijke afspraken worden gemaakt.

Als foto’s door de opdrachtgever bijvoorbeeld op internetplatforms worden gedeeld, wordt verwijzing naar de maker @familiemomenten op prijs gesteld, mits deze foto’s niet door de opdrachtgever, anders dan het aanpassen van het formaat, zijn bewerkt. Als opdrachtgever foto’s voor commercieel gebruik wil inzetten is vooraf toestemming per e-mail van ‘Foto’s en tekst nodig’. ‘Foto’s en tekst’ kan voor commercieel gebruik een vergoeding vragen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

‘Foto’s en tekst’ is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan tijdens de fotoshoot, zoals kleding, accessoires of attributen.

Artikel 5 Annulering

Als een reportage binnen één week voor de afgesproken datum wordt geannuleerd, wordt 50 % van het te betalen bedrag in rekening gebracht, als er geen nieuwe afspraak wordt gemaakt. Als er wel een nieuwe afspraak wordt gemaakt dient de totale verschuldigde vergoeding voorafgaand aan de nieuwe afspraak betaald te worden. Bij een annulering binnen 24 uur voor de afgesproken datum en tijd heeft ‘Foto’s en tekst’ recht op de volledig overeengekomen vergoeding. Deze dient dan voldaan te worden waarna gezocht wordt naar een andere datum voor het maken van de reportage. Dit geldt ook als de opdracht buiten zou zijn maar de weersomstandigheden te slecht zijn.

Als een opdrachtgever onvoldoende tijd beschikbaar blijkt te hebben voor de reportage waardoor minder diverse beelden gemaakt kunnen worden, blijft hij de volledig overeengekomen vergoeding voor de reportage verschuldigd.

Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden bij de fotograaf van ‘Foto’s en tekst’ wordt een andere afspraak gemaakt zonder dat de vergoeding vooraf verschuldigd is.

NB: in geval van Corona (Covid 19 vastgesteld of verdenking) bij deelnemers aan een reportage of de fotograaf, nemen beide partijen met elkaar contact op om nieuwe afspraken te maken.

Versie 14 januari 2024